Küberturvalisuse intervjuu küsimused

BrainStationi küberturvalisuse analüütiku karjäärijuhend on teie esimene samm küberturvalisuse karjääri suunas. Lugege edasi, et saada teada, kuidas valmistuda tavalisteks küberturbeanalüütiku intervjuuküsimusteks.

Hakka küberturvalisuse analüütikuks

BrainStationi küberturvalisuse sertifikaatide kursuse kohta lisateabe saamiseks rääkige õppenõustajaga.Klõpsates nuppu Esita, nõustute meiega Tingimused .Esita

Ei saanud esitada! Kas värskendada lehte ja proovida uuesti?

Lisateave küberturvalisuse kursuse kohta

Aitäh!

Võtame varsti ühendust.Vaadake küberturvalisuse kursuse lehte

Kui teie tipptasemel küberturvalisuse kaaskiri ja CV on andnud teile intervjuu võimaluse, peate hakkama valmistuma küberturvalisuse analüütiku intervjuuks. Küberjulgeoleku ametikohtade puhul võib intervjuuprotsess ettevõttest ja rollist olenevalt erineda.

Üks näide värbamisprotsessist võib olla esialgne kõne värbamisjuhiga, millele järgneb intervjuu värbamisjuhi ja/või meeskonnaliikmete rühmaga.

Kogu värbamisprotsessi jooksul vastate tehnilistele ja käitumuslikele küsimustele. Need küsimused panevad proovile nii teie teadmisi küberturvalisusest kui ka teie sobivust ettevõtte kultuuriga.Et teid ette valmistada mitmesugusteks küsimusteks, millega võite kokku puutuda, oleme koostanud küberjulgeolekuga seotud töökohtade jaoks sageli küsitavate intervjuuküsimuste ja vastuste loendi.

Levinud küberturvalisusega seotud intervjuuküsimused: küberturvalisusega seotud küsimused

Küberturvalisusega seotud tööintervjuul keskendub suurem osa intervjuust teie teadmistele küberjulgeoleku põhimõtete ja parimate tavade kohta, teie kogemustele mitmesuguste standardsete ülesannete täitmisel ja teie võimele olla kursis valdkonnaga, mis muutub pidevalt.

Levinud küberturvalisuse intervjuu küsimused ja vastused on järgmised:Mis on jõhkra jõu rünnak? Kuidas saate seda ära hoida?

Toores jõu rünnak on katse-eksituse meetod, mida kasutatakse krüpteeritud andmete, näiteks parooli, dekodeerimiseks, proovides erinevaid võimalike mandaatide kombinatsioone. Need toore jõu rünnakud on tavaliselt automatiseeritud. Mõned meetodid, mida saate nende küberrünnakute vältimiseks kasutada, hõlmavad kohustusliku parooli keerukuse ja pikkuse kehtestamist (ja selle tagamist, et keegi ettevõttes ei kasuta endiselt vaikeparooli), kahefaktorilise autentimissüsteemi kasutuselevõtmist või piirangu seadmist. ebaõnnestunud sisselogimiskatsed.

Mis vahe on musta ja valge mütsi häkkeritel?

Musta mütsi häkker on isik, kes üritab pahatahtlikel põhjustel jõhkra jõu rünnaku või muu taktika abil saada volitamata juurdepääsu arvutisüsteemidele või operatsioonisüsteemidele, samal ajal kui valge mütsi häkkerid kasutavad mõnda sama taktikat täiesti erineval eesmärgil: organisatsioonide abistamiseks. parandage haavatavused, et kaitsta andmeid ja hoida tundlikke andmeid pahatahtlike osalejate eest kaitstuna.

 • Mis on krüptograafia?
 • Kirjeldage sümmeetrilise ja asümmeetrilise krüptimise erinevusi.
 • Kirjeldage IDS-i ja IPS-i erinevusi.
 • Mis on CIA triaad?
 • Mis vahe on kodeerimisel, krüptimisel ja räsimisel?
 • Kas olete Traceroute'iga tuttav?
 • Kuidas hoiaksite ära XSS-i rünnaku?
 • Milliseid samme teeksite tulemüüri seadistamiseks?
 • Mis on virtuaalne privaatvõrk (VPN)?
 • Mis on saitidevaheline skriptimine?
 • Kui sageli teeksite plaastri haldust?
 • Milliseid samme teeksite identiteedivarguse vältimiseks?
 • Milline on teie arusaam võrgusisesest riskist, haavatavusest ja ohust?
 • Kuidas astuksite samme MITM-i rünnaku ärahoidmiseks?
 • Mis vahe on ohul, haavatavusel ja riskil?
 • Kuidas lähete serveri turvalisuse tagamisse?
 • Miks on DNS-i jälgimine oluline?
 • Kuidas seletaksite kahefaktorilist autentimist?
 • Mis on Secure Sockets Layer (SSL)?

Levinud küberturvalisuse intervjuuküsimused: tehnilised küsimused

Küberturvalisuse rollid on tavaliselt väga tehnilised. Pärast seda, kui teie värbamisjuht saab hästi aru teie üldisest arusaamast küberturvalisuse põhikontseptsioonidest, soovivad nad tõenäoliselt süveneda veelgi keerukamatesse teemadesse ja tehnilistesse ülesannetesse, et veenduda, et teil on õige kombinatsioon kogemustest ja teadmistest.

Küberjulgeoleku tehniliste intervjuude küsimused hõlmavad järgmist:

Millised on OSI mudeli erinevad kihid?

OSI (Open Systems Interconnection) mudelite seitse erinevat kihti on järgmised:

 • Füüsiline kiht
 • Andmelingi kiht
 • Võrgukiht
 • Transpordikiht
 • Seansikiht
 • Esitluskiht
 • Rakenduskiht

Milliseid samme teeksite serveri turvalisuse tagamiseks?

Peaaegu iga küberturvalisusega seotud töö puhul tahavad värbamisjuhid teada, et teil on veebiserveri kaitsmise ja turvamise kogemus. Teie vastuse esimene samm peaks olema administraatori- ja juurkasutajate paroolide kaitsmine enne kaugjuurdepääsu eemaldamist vaikeadministraatori- ja juurkontodelt. Viimane samm oleks tulemüüri seadistamine võrguliikluse jälgimiseks ja arvutisüsteemi kaitsmiseks pahavara, viiruste või kuumade rünnakute eest.

 • Milliseid kõrvalekaldeid otsiksite ohustatud süsteemi tuvastamiseks?
 • Kui peaksite edastuse ajal andmeid nii tihendama kui ka krüptima, siis mida teeksite kõigepealt?
 • Kuidas kaitseksite saidiülese skriptirünnaku eest?
 • Millised on pilve ja kohapealse küberturvalisuse erinevused?
 • Mis vahe on sümmeetrilisel ja asümmeetrilisel krüptimisel?
 • Määratlege andmeleke ja selle tüübid.
 • Määrake soolamise protsess.
 • Mis vahe on UDP ja TCP vahel?
 • Mis on aadressilahutusprotokolli (ARP) rakendus?
 • Mis on musta kasti läbitungimiskatse?
 • Millised on HTTP ja HTTPS-i vaikepordid?
 • Mis on polümorfne viirus?
 • Mis on nullseanss?
 • Mis vahe on andmepüügil ja andmepüügil?
 • Kuidas nimetatakse seda, kui kasutajat rünnatakse, suunates ta saidile, mis nende arvates on legitiimne, kuid mis on tegelikult petusait?
 • Mis vahe on auditeerimisel ja logimisel?
 • Miks võiks läbitungimistesti asemel läbi viia haavatavuse hindamise?
 • Millist küpsist nuhkvararünnak tavaliselt kasutab?
 • Mis vahe on ussil ja viirusel?
 • Kuidas vältida vananenud tarkvara ärakasutamist?
 • Milline järgmistest rünnakutest hõlmab varem hõivatud võrguliikluse kasutamist?
 • Kuidas nimetatakse seda, kui keegi on füüsiliste ähvarduste kaudu sunnitud krüptograafilisi saladusi avaldama?
 • Millist tööriista kasutaksite regulaaravaldisega logide kiireks otsimiseks?

Levinud küberturvalisuse intervjuuküsimused: isiklikud küsimused

Isegi kõigi vajalike oskuste ja kvalifikatsiooniga parimal küberturbeanalüütikul peab ikkagi olema õige isiksus, et sobituda ettevõtte või meeskonnaga.

Tööandjad esitavad teie sobivuse hindamiseks isiklikke küberjulgeolekuintervjuu küsimusi, näiteks allolevaid.

Kuidas hoiate end kursis küberjulgeolekuvaldkonna uudiste ja trendidega?

Küberjulgeoleku vallas võib trendidega kursis püsimine oluliselt muuta teie ettevõtte kaitsmist esilekerkivate ohtude eest. Teie värbamisjuht soovib näha, et olete selle valdkonnaga ühendatud. Rääkige sellest, kuidas kontrollite haavatavuse hoiatuste vooge ja nõustavaid veebisaite, loete küberturvalisuse uudiste saite ja ajaveebi ning jälgite kõiki populaarseimaid küberturvalisuse sotsiaalmeedia kontosid. Samuti tasub mainida, kui teil on kogemusi võrgustike loomisel ja ideede jagamisel teiste küberturvalisuse spetsialistidega konverentsidel, otseüritustel või muudel kohtumistel.

 • Millise küberturvalisuse trendi üle olete kõige rohkem põnevil?
 • Mis on küberjulgeolekus tekkiv oht, mis väärib rohkem tähelepanu?
 • Räägi mulle endast.
 • Rääkige oma eelistatud töökeskkonnast.
 • Räägi mulle oma hariduslikust taustast.
 • Millistes koolivälistes tegevustes olete osalenud?
 • Millised varasematel ametikohtadel saadud oskused aitavad sind selles töös?
 • Kuidas on teie haridus teid selleks tööks ette valmistanud?
 • Millised on teie ametialased eesmärgid?
 • Mis inspireeris teid küberturvalisusega tegelema?
 • Kus näete end viie aasta pärast?
 • Millises meeskonnakeskkonnas sa läbi lööd?
 • Mis teid meie ettevõtte juures erutab?

Levinud küberturvalisuse intervjuuküsimused: juhtimine ja suhtlemine

Küberturvalisus on väga koostööpõhine – edu saavutamiseks on vaja tugevaid meeskonnatöö- ja suhtlemisoskusi. Küberturvalisuse eksperdid kipuvad suhtlema ka paljude organisatsiooni töötajate ja sidusrühmadega, kuna turvariskid võivad mõjutada kõiki.

Tööandjad soovivad kandidaate, kes suudavad juhtida suuri küberjulgeolekuprojekte ning edastada oma protsesse meeskonnaliikmetele ja klientidele selgelt ja mõjuvalt.

Teie juhtimis- ja suhtlemisoskuste testimiseks võivad tööandjad küsida küberjulgeolekuintervjuul selliseid küsimusi nagu:

Miks on hea küberturvameeskond iga ettevõtte jaoks hädavajalik?

See on hea võimalus näidata värbamisjuhile, et mõistate üldisi ärieesmärke ja seda, kuidas küberjulgeolek sinna sobib. Rääkige, kui oluline on veenda juhtkonda seadma prioriteediks turvapoliitika ja infrastruktuur, keskendudes sellele, kuidas võrguturbe rikkumised võivad müüki mõjutada, tulu ja ettevõtte maine. Rõhutage oma kogemusi, edastades need ideed erinevatele sidusrühmadele veenval ja kättesaadaval viisil.

 • Kas saate mulle rääkida ajast, mil demonstreerisite töökohal juhtimisoskusi?
 • Kuidas te konflikti lahendate?
 • Rääkige oma edukast esitlusest ja sellest, miks see teie arvates hästi läks.
 • Kuidas eelistate teistega suhet luua?
 • Kirjeldage aega, mil pidite tundlikust teabest rääkides olema ettevaatlik. Kuidas sa seda tegid?
 • Kuidas seletaksite keerulist tehnilist probleemi vähemate tehniliste teadmistega kolleegile/kliendile?
 • Hinda oma suhtlemisoskust skaalal 1–10. Tooge näiteid kogemustest, mis näitavad, et hinnang on õige.
 • Kas olulisem on olla hea kuulaja või hea suhtleja?
 • Rääkige mulle ajast, mil pidite kliendile või kolleegile halbu uudiseid edastama.

Levinud küberturvalisuse intervjuuküsimused: käitumuslikud

Käitumisintervjuu küsimustega soovivad tööandjad näha, kuidas te varasemates olukordades lahendasite. Teie vastus annab tööandjatele ülevaate sellest, kuidas saate tulevikus ülesannetega toime tulla või probleeme lahendada.

Seda tüüpi intervjuuküsimuste puhul on konkreetsus võtmetähtsusega. Tooge näide mineviku olukorrast, kirjeldage oma tegevusi ja jagage tulemusi või tulemust.

Mõned näited käitumusliku küberturvalisuse intervjuu küsimustest on järgmised:

 • Ettevõtte peamine sidusrühm seab oma halbade harjumuste tõttu tundlikud andmed ohtu. Kuidas veenaksite seda inimest oma käitumist muutma?
 • Rääkige mulle ajast, mil pidite negatiivsele tagasisidele vastama.
 • Rääkige mulle ajast, mil teid tabasid minevikus andmerikkumised, pahatahtlik tarkvara või teistsugused küberrünnakud. Kuidas õppisite sellest kogemusest, et järgmisel korral oleksite rohkem valmis?
 • Kuidas te oma meeskonnas konflikte lahendate?

Levinud küberturvalisuse intervjuuküsimused tippettevõtetelt (Amazon, Google, Facebook, Microsoft)

Siin on mõned tipptehnoloogiaettevõtete küsimused, et anda teile ülevaade küberturvalisuse intervjuu küsimustest.

 • Millised riskid kaasnevad avaliku WiFi-ga?
 • Selgitage peamist erinevust RSA ja Diffie-Hellmani vahel?
 • Mis on pordi skaneerimine?
 • Millised protokollid kuuluvad TCP/IP Interneti-kihi alla?
 • Määratlege edasisaladus.
 • Selgitage voošifri ja plokkšifri erinevust.
 • Mis on kognitiivne küberturvalisus?
 • Kirjeldage puhvri ületäitumise rünnakut.
 • Mis on CryptoAPI?
 • Mis on SQL-i süstimine?
 • Millised on tavalised mittefüüsiliste rünnakute tüübid?
 • Mis on botnet?
 • Selgitage haavatavuse hindamise ja läbitungimise testimise erinevust.
 • Selgitage süsteemi kõvenemist.
 • Millised on mitmed kompromissinäitajad, mida organisatsioonid peaksid jälgima?

Kategori: Uudised